Mặc dù thanh khoản thị trường giảm đáng kể so với phiên trước nhưng giao dịch nhà đầu tư nước ngoài khá tích cực khi mua ròng gần 220 tỷ đồng. Trong đó, cặp đôi cổ phiếu ngành thép là HPG và HSG là tâm điểm mua vào của khối này.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 9,07 triệu đơn vị, tổng giá trị 323,62 tỷ đồng, tawng 42,82% về lượng và 32,91% về giá trị so với phiên đầu tuần ngày 5/6.

Ngược lại, khối này giảm khá mạnh bán ra với khối lượng chỉ 3,76 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ra đạt 155,86 tỷ đồng, giảm 46,46% về lượng và 42,26% về giá trị so với phiên trước.

Qua đó, khối này mua ròng 5,31 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 167,76 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 670.830 đơn vị, giá trị bán ròng 61,03 tỷ đồng.

Hôm nay, nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh cặp đôi lớn cổ phiếu ngành thép. Cụ thể, HPG dẫn đầu với khối lượng mua ròng 2,02 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng đạt 33,32 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là HSG được mua ròng 689.730 cổ phiếu, giá trị tương ứng 22,87 tỷ đồng.

Ngoài ra, khối ngoại còn mua ròng hơn 10 tỷ đồng đối với các mã gồm KDC (15,52 tỷ đồng), VCB (12,75 tỷ đồng), VNM (10,78 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại giảm mạnh bán ròng, không có mã nào bị bán ròng tới 10 tỷ đồng. Cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là SSI với 376.370 cổ phiếu, giá trị tương ứng 9,59 tỷ đồng.

Tiếp đó, SKG bị bán ròng 82.660 cổ phiếu, giá trị 5,74 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 973.200 đơn vị, giá trị tương ứng 15,59 tỷ đồng, tăng 14,27% về lượng và 37,72% về giá trị so với phiên đầu tuần ngày 5/6.

Ngược lại, khối này bán ra 955.971 đơn vị, giá trị 7,88 tỷ đồng, tawng 35,2% về lượng nhưng giảm 30% về giá trị so với phiên trước đó.

Qua đó, khối này mua ròng 17.229 đơn vị, giảm mạnh 88% so với phiên đầu tuần. Tổng giá trị mua ròng tương ứng tăng mạnh đạt 7,71 tỷ đồng, trong khi phiên trước chỉ mua ròng 0,06 tỷ đồng.

Cặp đôi MAS và IVS được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất với gần 2,9 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng lần lượt 29.057 cổ phiếu và 320.800 cổ phiếu.

Các cổ phiếu được mua ròng khá mạnh tiếp đó là API đạt 2,49 tỷ đồng (79.900 cổ phiếu), SHS đạt 1,21 tỷ đồng (100.000 cổ phiếu), HUT đạt 1,19 tỷ đồng (100.300 cổ phiếu).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại quay ra bán ròng mạnh nhất SHB, với khối lượng bán ròng 800.000 cổ phiếu, giá trị tương ứng 5,86 tỷ đồng.

Còn lại các cổ phiếu khác chỉ bị bán ròng dưới 1 tỷ đồng. Cụ thể, đứng ở vị trí thứ 2 là NET bị bán ròng hơn 753 triệu đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào 326.300 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 42,34 tỷ đồng, tawng 46,52% về lượng và 142,36% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, khối ngoại bán ra với khối lượng 86.400 đơn vị, giá trị chỉ 0,69 tỷ đồng, giảm 19,93% về lượng và 56,88% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 239.900 đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 41,65 tỷ đồng, tăng 108,97% về lượng và 162,45% về giá trị so với phiên đầu tuần. Đây cũng là phiên mua ròng mạnh nhất trên sàn UPCoM trong hơn 3 tháng qua (kể từ ngày 27/2).

Hôm nay, nhà đầu tư ngoại tập trung mua SGN và đây cũng là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, với 210.000 cổ phiếu, giá trị tương ứng 34,65 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, QNS được mua ròng 49.400 cổ phiếu, giá trị 4,45 tỷ đồng và WSB được mua ròng 36.800 cổ phiếu, giá trị hơn 1,9 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại được mua ròng khá thấp, chỉ tới vài trăm triệu đồng.

Trái lại, khối này bán ròng 6 mã. Trong đó, PSB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với hơn 552 triệu đồng (78.900 cổ phiếu).

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 6/6, khối ngoại mua ròng 5,57 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 217,12 tỷ đồng, trong khi phiên hôm qua bán ròng 0,42 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 10,51 tỷ đồng.