Theo Quyết định 87/QĐ-UBCK của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) về ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, cổ phiếu của doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm về thuế sẽ không được phép giao dịch ký quỹ.

Vì vậy, hàng loạt mã CK đã bị loại ra khỏi danh sách cổ phiếu được giao dịch ký quỹ do bị phạt về thuế, dù đa số doanh nghiệp bị xử phạt đều do những lỗi không lớn, thậm chí rất nhỏ so với quy mô hoạt động. Điều này đã khiến nhiều mã cổ phiếu bị giảm giá trong ngắn hạn.

Thực tế này khiến các công ty chứng khoán, nhà đầu tư và cả doanh nghiệp lo lắng và cho rằng, cần có quy định mới phù hợp với thực tế triển khai, để tránh tình trạng doanh nghiệp mắc sai sót nhỏ, nhưng ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của nhà đầu tư trên thị trường.

Vì vậy, Uỷ ban đang nghiên cứu các quy định và làm việc với Tổng cụ thuế để nắm bắt rõ hơn các trường hợp, mức độ vi phạm trong xử lý vi phạm về thuế của doanh nghiệp để có một số hướng sửa đổi quy định pháp lý về các vấn đề này. Tuy nhiên, hiện vẫn cần thời gian để nghiên cứu thấu đáo và trình xem xét sửa đổi.

Hiện, UBCK đang nghiên cứu và hướng sửa đổi  thiên về các vấn đề tài chính nhiều hơn các lỗi vi phạm thuế.