Định giá HPG

Kết quả hình ảnh cho ctcp hpg

HPG điều chỉnh tăng kế hoạch LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ thêm 1.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng (giảm 9% so với năm ngoái) – HPG hôm qua đã điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu lên 40.000 tỷ đồng (tăng trưởng 20%) từ 38.000 tỷ đồng (tăng trưởng 14,2%) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ lên 6.000 tỷ đồng (giảm 9% so với năm ngoái) từ 5.000 tỷ đồng (giảm 24%). Theo đó, kế hoạch của HPG đã sát hơn với dự báo của HSC. HPG điều chỉnh kế hoạch kinh doanh sau khi tình hình kinh doanh 2 tháng đầu năm khả quan. Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐTN vào thứ 6 tuần sau

Theo HPG, công ty tiếp tục có mức sản lượng tiêu thụ thép xây dựng cao trong tháng 2, đạt mức kỷ lục là 240.000 tấn (tăng 116% so với cùng kỳ). Theo đó, tổng sản lượng thép xây dựng tiêu thụ trong 2 tháng đầu năm là 320.000 tấn (tăng 48% so với cùng kỳ); tương đương 22,5% thị phần. Trong khi đó giá bán gần đây đã tăng lên 10,8- 11 triệu đồng/tấn (tăng 2-3% so với tháng 12/2016) do chi phí đầu vào tăng.

Công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50% cho năm 2016 và 30% cho năm 2017 – Như đã đề cập trong các báo cáo trước đây, HPG sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2016 với tỷ lệ 50% trong Q1 hoặc Q2/2017. Cho năm 2017, công ty sẽ xin ý kiến cổ đông trả cổ tức tỷ lệ 30%.

HPG dự kiến tăng vốn để đầu tư cho dự án lớn tại Dung Quất – Công ty dự kiến phát hành 250 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 2 cổ phiếu mới). Giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định vào thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá, dự kiến là từ Q2/2017. Theo HPG, tiền thu được sẽ được sử dụng để đầu tư cho dự án thép tại Dung Quất (Quảng Ngãi). Dự án này có tổng vốn đầu tư là 52 nghìn tỷ đồng; gồm 40 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản và 12 nghìn tỷ đồng vốn lưu động. HPG sẽ sử dụng tỷ lệ vốn vay/vốn tự có cho dự án này là 50:50.

Dự án gồm 2 giai đoạn:

• Giai đoạn 1 có công suất 2 triệu tấn/năm gồm 1 triệu tấn thép xây dựng và 1 triệu tấn thép dài chất lượng cao. Thời gian xây dựng là 24 tháng kể từ tháng 2/2017.

• Giai đoạn 2 có công suất là 2 triệu tấn HRC mỗi năm; thời gian xây dựng là 24 tháng kể từ tháng 8/2017.

Tôi cho rằng HPG sẽ muốn đẩy nhanh tiến độ dự án để tăng thị phần thép xây dựng tại phía Nam (hiện tại HPG nắm 9,5%). Hiện quy mô thị trường thép xây dựng vào khoảng 8,1 triệu tấn và tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân là 21% trong 3 năm qua.

Tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 52.600đ; tương đương P/E dự phóng là 7,0 lần. HPG đã có một năm 2016 cực kỳ khởi sắc nhờ hoạt động quản trị hàng tồn kho tích cực đã giúp tỷ suất lợi nhuận đạt cao. Mô hình dựa trên chi phí và khả năng ấn định giá bán cộng với nhu cầu cao đã giúp HPG làm được điều này. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng việc hưởng lợi từ hoạt động quản trị hàng tồn kho trong năm nay sẽ không dễ do dự báo giá quặng sắt sẽ biến động nhiều hơn với nguồn cung thế giới được dự báo tăng trong cả năm. Mặc dù định giá có thể nói là vẫn rẻ với P/E dự phóng là 5,4 lần, thì tôi lại chưa thấy bất kỳ động lực quan trọng nào có thể hỗ trợ giá cổ phiếu. Và do đó, tôi đánh giá Mua vào đối với cổ phiếu trên quan điểm dài hạn dựa trên tiềm năng của hoạt động kinh doanh và không kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh trong 3-6 tháng tới.

 

Author: Tavern

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *