VIETSEC Thị trường chứng khoán DHA báo lãi ròng tăng 58% cùng kỳ

DHA báo lãi ròng tăng 58% cùng kỳ

Lãi gộp tăng trưởng là nguyên nhân chính giúp lợi nhuận sau thuế của Hóa An tăng gần 60% từ 8,5 tỷ đồng lên 13,4 tỷ đồng. EPS quý I đạt 891 đồng/cp trong khi cùng kỳ EPS chỉ đạt 564 đồng/cp.

CTCP Hóa An (mã DHA-HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017 với doanh thu và lợi nhuận tăng lần lượt 40% và 58%.

Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh quý này đạt 56,32 tỷ đồng, tăng 40% cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng từ 29,6 % lên 31%. Nhờ đó, lãi gộp tăng 47%.

Doanh thu tài chính tăng gấp 2,5 lần. Chi phí quản lý giảm nhẹ. Lãi gộp tăng trưởng là nguyên nhân chính giúp lợi nhuận sau thuế của Hóa An tăng gần 60% từ 8,5 tỷ đồng lên 13,4 tỷ đồng. EPS quý I đạt 891 đồng/cp trong khi cùng kỳ EPS chỉ đạt 564 đồng/cp.

Tính đến cuối quý I/2017, tổng tài sản của DHA đạt 368,8 tỷ đồng. Tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của DHA với tổng giá trị 97,2 tỷ đồng. Tài sản dài hạn dở dang tăng mạnh trong quý I chủ yếu do DHA đầu tư vào mỏ đá Tân Cang 3 (hơn 6 tỷ đồng).

Đến ngày 31/3, tổng tài sản của DHA đạt 368,86 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền tại DHA xấp xỉ 38,2 tỷ đồng. Ngoài ra, còn 62,8 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Doanh nghiệp này cũng đang đầu tư ngắn hạn cổ phần một số doanh nghiệp. Nhà máy xi măng Tây Ninh từng được DHA góp gần 34 tỷ đồng nhưng đã thoái sạch trong quý vừa qua với phần thu chênh không quá lớn.

Phần lớn nguồn vốn của DHA là vốn chủ sở hữu (346,7 tỷ đồng). Trong đó, vốn điều lệ đến cuối quý I đạt 151,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 49,6 tỷ đồng, tương đương gần 1/3 vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Dự kiến vào ngày 23/4 tới đây, DHA sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Doanh nghiệp vật liệu xây dựng này dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 20% bao gồm 15% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu.

DHA cũng trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 45 tỷ đồng. Với 16,8 tỷ đồng thu được trong quý I, DHA hiện đã hàn thành 37% kế hoạch dự kiến này.

 

Author: Bat Nhao

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *