VIETSEC Thị trường chứng khoán CVT: Ông Dương Quốc Chính – Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 526.000 CP

CVT: Ông Dương Quốc Chính – Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 526.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Quốc Chính
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: CVT
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.526.028 CP (tỷ lệ 7,57%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 526.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân.
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/06/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/07/2017.

 

Author: Valuation

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *