VIETSEC Thị trường chứng khoán CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HSX – HBC): MUA KHI ĐIỀU CHỈNH

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HSX – HBC): MUA KHI ĐIỀU CHỈNH

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HSX: HBC): Tiếp tục duy trì kế hoạch tăng trưởng cao, thâm nhập thị trường quốc tế

  • HBC đặt kế hoạch doanh thu thuần năm 2017 đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 48,6% so với mức doanh thu đạt được trong năm 2016. Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 828 tỷ đồng, tăng 46,0% so với năm 2016. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 15%, sẽ trình đại hội cổ đông xem xét nếu tỷ lệ này thay đổi.
  • Trong năm 2017, công ty sẽ phát hành 1.000.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) bằng mệnh giá và phát hành 2.500.000 quyền mua cổ phiếu cho CBCNV (1 quyền mua được 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá), có hiệu lực sau 3 năm kể từ ngày 1/1/2017. Công ty sẽ tạm dừng việc phát hành 35 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược tại thời điểm này.
  • Tổng giá trị hợp đồng đã ký trong năm 2017 tính đến hết thời điểm 24/5/2017 là 10.300 tỷ đồng, bao gồm 3 hợp đồng tổng thầu D&B là dự án DPT Residence, dự án Times Garden Vĩnh Yên và dự án Imperia Sky Garden với tổng giá trị là 5.700 tỷ đồng, nâng tổng giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện (backlog) lên gần 22.000 tỷ đồng.
  • Trong Q1/2017, doanh thu thuần của HBC đạt 3.032 tỷ đồng, tăng 87,4% so với năm trước và hoàn thành 19% so với kế hoạch năm của ban lãnh đạo. Biên lợi nhuận gộp tiếp tục duy trì ở mức cao trong Q1/2017, đạt 10,6% so với mức 8,3% trong cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng sau thuế trong Q1/2016 đạt 181 tỷ đồng, tăng 257,3% so với cùng kỳ năm trước.
  • Trong năm 2017, chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế HBC đạt lần lượt là 16.751 tỷ đồng và 878 tỷ đồng, tăng lần lượt 55,6% và 54,8% so với cùng kỳ.
  • HBC đang giao dịch tại P/E trượt 12T là 9,3 lần và P/E2017 ở mức 6,8 lần, tức là khá hấp dẫn nếu so với ngành xây dựng và VNIndex.
  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA khi điều chỉnh với giá mục tiêu 12 tháng là 73.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tiềm năng tăng giá là 16,6% và P/E2017 mục tiêu là 7,9 lần. Giá cổ phiếu đã tăng hơn 20% từ nền giá cũ trước đó nên rủi ro điều chỉnh ngắn hạn là có thể xảy ra.
 

Author: VNI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *