VIETSEC Thị trường chứng khoán Cơ hội đầu tư cổ phiếu DVN – Tổng công ty dược Việt Nam

Cơ hội đầu tư cổ phiếu DVN – Tổng công ty dược Việt Nam

Chúng tôi dự phóng ở mức thận trọng với doanh thu trong năm 2017 của DVN đạt 7.040 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 710 tỷ đồng tăng lần lượt 15% và 10,6% so với thực hiện năm 2016, tương đương EPS forward năm 2017 đạt 3.000 đồng/cp (Giả sử trong năm 2017, Tổng công ty giữ nguyên vốn điều lệ đạt 2.370 tỷ đồng ), giá trị Bookvlue năm 2017 đạt 15.800 đồng/cp. Chúng tôi sử dụng 2 phương pháp định giá là so sánh P/E và P/B để định giá cổ phiếu DVN. Giá hợp lý đối với cổ phiếu DVN là 45.000 đồng/cp. Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu DVN ở mức giá hiện tại.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *