VIETSEC Thị trường chứng khoán CHUYỂN BIẾN GÌ TRONG KỲ REVIEW ETF TỚI?

CHUYỂN BIẾN GÌ TRONG KỲ REVIEW ETF TỚI?

Ước tính thay đổi danh mục ETF Q2/2017

Các mốc thời gian cần lưu ý cho kỳ tái cơ cấu danh mục Q2/2017:

 

FTSE

MVIS

Ngày chốt số liệu

26/05/2017

31/05/2017

Ngày công bố

02/06/2017

09/06/2017

Ngày tái cơ cấu danh mục

16/06/2017

 1. DB x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF (DB)

Với số liệu cập nhật ngày 15/5, chúng tôi ước tính chỉ số FTSE Vietnam Index có thể có những thay đổi như sau:

  • NT2 và BVH có thể bị loại do thanh khoản thấp (GTGD bình quân 3 tháng chưa đạt 20% trung bình rổ chỉ số)
  • STB có thể được thêm vào chỉ số do đã đạt đầy đủ các tiêu chí. Lưu ý trong kỳ Q4/2016, STB đã bị loại vì lý do thanh khoản, để được thêm lại vào chỉ số STB cần 2 kỳ liên tiếp thỏa mãn điều kiện thanh khoản
  • NVL đã thỏa mãn tất cả tiêu chí và có thể được thêm vào chỉ số

Quỹ db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF hiện có tổng tài sản quỹ là 212 triệu USD. Kể từ tháng tháng 5/2016, quỹ đã liên tục bị rút vốn với tổng khối lượng -5.25 triệu CCQ, số lượng chứng chỉ quỹ giảm -35% từ 14.8 triệu CCQ xuống 9.6 triệu CCQ (NAV giảm từ 300 triệu USD xuống 212 triệu USD). Bên cạnh nguyên nhân triển vọng tăng lãi suất tại các thị trường phát triển làm các tài sản rủi ro trở nên kém hấp dẫn, quỹ bị rút vốn một phần là do vấn đề chất lượng chỉ số suy giảm làm ảnh hưởng tới lợi ích nhà đầu tư như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo trước đây.

Với giả định chỉ số FTSE Vietnam Index có thể thêm vào 2 cổ phiếu và loại ra 2 cổ phiếu như trên, ước tính danh mục chỉ số mới và khối lượng giao dịch quỹ cần thực hiện như sau:

CP Tỷ trọng mới Tỷ trọng hiện tại +/- +/- cổ phiếu
VNM 12.38% 16.10% -3.72% -1,325,632
ROS 11.13% 9.09% 2.04% 652,595
NVL 10.67% 0.00% 10.67% 8,065,856
VIC 10.23% 13.30% -3.07% -3,848,149
HPG 9.85% 10.56% -0.71% -1,231,199
MSN 9.15% 12.56% -3.42% -4,108,555
VCB 5.63% 6.02% -0.39% -549,106
SSI 4.63% 4.88% -0.26% -550,584
STB 3.69% 0.00% 3.69% 14,939,542
HSG 2.40% 2.51% -0.11% -112,283
CII 2.04% 3.08% -1.04% -1,371,467
DPM 2.01% 2.12% -0.11% -231,195
GTN 1.99% 1.84% 0.16% 497,432
KBC 1.91% 1.92% -0.01% -37,150
SBT 1.69% 1.80% -0.11% -221,550
DXG 1.65% 1.74% -0.08% -195,869
HAG 1.60% 1.72% -0.12% -702,243
PVD 1.55% 1.65% -0.10% -328,820
HBC 1.39% 1.18% 0.21% 194,291
BHS 1.37% 1.40% -0.03% -76,617
FLC 1.31% 1.32% -0.01% -38,439
ASM 0.88% 0.94% -0.06% -202,805
ITA 0.86% 0.91% -0.06% -822,952
BVH 0.00% 1.80% -1.80% -1,603,318
NT2 0.00% 1.57% -1.57% -2,593,254

2. VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF)

Với số liệu chốt ngày 15/5, chúng tôi dự đoán không có cổ phiếu nào bị loại khỏi danh mục chỉ số MVIS Vietnam Index. Có 3 cổ phiếu đạt đủ các điều kiện yêu cầu bao gồm CII, KBC  HBC. Tuy nhiên, qua theo dõi những lần rà soát danh mục gần đây, MVIS có xu hướng thận trọng trong việc đưa thêm cổ phiếu vào chỉ số và có thể áp thêm các tiêu chuẩn định tính để lọc cổ phiếu. KBC đã bị loại ra khỏi danh mục trong kỳ Q4/2016 dù vẫn đủ tiêu chuẩn, trong khi cả CII và HBC đã không được đưa vào chỉ số trong kỳ trước mặc dù đã thỏa mãn tất cả các điều kiện. Chúng tôi cho rằng MVIS có thể giữ nguyên quyết định này trong kỳ này. Do đó, chúng tôi thận trọng giả định sẽ không có thay đổi gì đối với danh mục chỉ số.

Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF hiện có tổng tài sản 293.82 triệu USD, trong đó cổ phiếu Việt Nam chiếm 71.23% danh mục. Giả định tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam giữ nguyên, tỷ trọng mới và khối lượng giao dịch của quỹ ước tính như sau:

CP Tỷ trọng mới Tỷ trọng hiện tại +/- +/- USD +/- cổ phiếu KL đang nắm giữ
VNM 8.00% 8.03% -0.03% -$74,843 -11,786      3,716,660
VIC 8.00% 7.01% 0.99% $2,895,296 1,604,164     11,422,512
NVL 7.00% 6.65% 0.35% $1,015,620 339,454      6,540,610
VCB 6.50% 5.97% 0.53% $1,564,757 976,831     10,954,782
MSN 6.00% 5.84% 0.16% $458,266 243,774      9,142,100
SSI 4.49% 4.62% -0.13% -$382,999 -361,631     12,816,381
HPG 3.88% 4.77% -0.89% -$2,612,721 -2,007,013     10,768,710
BVH 3.73% 3.93% -0.20% -$582,007 -229,771      4,554,436
STB 3.17% 3.33% -0.17% -$486,113 -870,815     17,559,492
KDC 2.93% 2.86% 0.08% $227,229 125,286      4,630,050
VCG 2.65% 2.86% -0.21% -$611,971 -801,611     11,019,397
DPM 2.34% 2.47% -0.12% -$359,606 -342,396      6,905,280
SBT 2.33% 2.34% 0.00% -$14,480 -12,970      6,162,225
HAG 2.17% 2.23% -0.05% -$160,001 -411,553     16,822,034
NT2 2.03% 2.12% -0.09% -$250,133 -182,847      4,554,189
FLC 1.64% 1.86% -0.22% -$650,686 -1,895,269     15,917,312
HSG 1.63% 1.78% -0.14% -$425,217 -194,860      2,391,680
PVS 1.45% 1.46% -0.01% -$18,803 -25,064      5,707,850
PVD 1.28% 1.12% 0.16% $468,410 663,416      4,658,985

Lưu ý: Ước tính lượng mua bán của chúng tôi đều dựa vào những số liệu mới nhất được công bố nhưng vẫn sẽ có sự chênh lệch do giả định về free-float của các cổ phiếu. Sẽ còn một khoảng thời gian dài từ lúc quỹ chốt số liệu đến lúc quỹ thực sự tiến hành tái cơ cấu, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật ở các bản tin tiếp theo. Mong rằng danh mục ước tính này sẽ mang lại cho các anh chị những thông tin tham khảo hữu ích.

 

Author: VNI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *