VIETSEC Thị trường chứng khoán Chiến lược đầu tư chứng khoán phái sinh hiệu quả

Chiến lược đầu tư chứng khoán phái sinh hiệu quả

Thị trường chứng khoán phái sinh chuẩn bị áp dụng, nhà đầu tư có thể kết hợp vừa đầu tư vào tài sản cơ sở, vừa đầu tư vào chứng khoán phái sinh để gia tăng lợi nhuận vừa phòng ngừa rủi ro. Trước đây với thị trường cơ sở (thị trường chứng khoán), nhà đầu tư chỉ có thể tham gia đầu tư vào một giai đoạn nhất định trong năm. Nếu như nhà đầu tư thực hiện đầu tư liên tục trong năm, ở sóng tăng kiếm lời, tuy nhiên sóng giảm lại mất tiền, mà sóng giảm thường nhanh hơn. Và một điều cần lưu ý là tâm lý trong đầu tư, nhà đầu tư chỉ thích mua khi được sự đồng thuận của đám đông, khi mà sự tham lam trên thị trường lấn áp quyết định định đầu tư, hay chỉ số tăng điểm mạnh và thường mua ở đỉnh và ngược lại khi thị trường ở đáy, nỗi sợ hãi bao trùm làm không dám đầu tư, và thường nhà đầu tư quyết đứng ngoài. Thị trường chứng khoán phái sinh ra đời nếu nhà đầu tư biết sử dụng thông minh có thể gia tăng lợi nhuận và đồng thời phòng ngừa rủi ro. Bản chất thị trường là không thay đổi, luôn biến động theo đường SIN và đưa cảm xúc nhà đầu tư từ nghi ngờ => hy vọng => lạc quan => niềm tin => cảm xúc => hưng phấn => thỏa mãn => lo ngại, băn khoan => từ chối => sợ hãi => tuyện vọng => hoảng loạn => tức giận => chán nản => nghi ngờ. Em sẽ giới thiệu 4 chiến lược đầu tư chứng khoán phái sinh.
 
Trong thị trường phái sinh, quy ước quy mô mỗi hợp đồng là 500 000 đồng, tỷ lệ ký quỹ thực tế áp dụng trên thị trường phái sinh Việt Nam 13.37% (Tỷ lệ ký quỹ danh nghĩa là 10%), nhà đầu tư đầu tư chỉ số VN30, đóng của ngày giao dịch T+0, VN30 là 720 điểm. Nhà đầu tư mua số lượng hợp đồng là bội số của 1 hợp đồng. Giả sử nhà đầu tư vừa đầu tư tài sản cơ sở vừa đầu tư phái sinh, tuy giai đoạn thị trường nhà đầu tư cố thể chỉ đầu tư phái sinh; tài sản cơ sở hoặc kết hợp cả hai tùy theo xu hướng thị trường chung. Dưới đây là bốn chiến lược đầu tư mà nhà đầu tư có thể sử dụng:
 
Chiến lược đầu tư số 1:  Đầu tư khi thị tường giá xuống đã xác định xu hướng
 
Sau một chu kỳ sóng tăng dài, thường diễn ra từ 3-6 tháng, thị trường bắt đầu phân phối đỉnh và bước vào chu kỳ sóng down, trước đây trong sóng này nhà đầu tư ưu tiên bảo vệ tiền, có thể tạm ngừng giao dịch. Tuy nhiên, với chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư có thể sử dụng kiếm lời ngay cả khi thị trường down bằng cách BÁN hợp đồng tương lai chỉ số Vn30. Ở ngày T+0, nhà đầu tư mở mới vị thế bán hợp đồng tương lai, 3 hợp đồng, giá trị hợp đồng nhà đầu tư nắm giữ là 1,08 tỷ, trong khi thực tế tỷ lệ ký quỹ là 144.4 triệu đồng. Nếu như ngày T+n, chỉ số VN30 giảm về 700, nhà đầu tư sẽ kiếm được 30 triệu, tức tỷ suất sinh lời 20.77 %, trong khi chỉ số VN30 chỉ giảm 2,78%.
 
Chiến lược đầu tư số 2: Đầu tư khi thị trường giá lên mới bắt đầu.
 
Sau chu kỳ sóng giảm, thị trường bắt đầu tích lũy và hình thành sóng tăng mới. Kết thúc sóng giảm là những phiên thị trường giảm mạnh lượng hàng “force sell” từ công ty chứng khoán ngày một nhiều, nhà đầu tư chán nản, chịu đựng không nổi áp lực margin và sự giảm giá của thị trường. Thị trường đảo chiều thường diễn ra bằng các phiên phiên trước đó đang giảm, xuất hiện một vài phiên giảm điểm mạnh, có nhiều cổ phiếu chỉ có bên bán. Khi thị trường đảo chiều bước vào chu kỳ sóng tăng, ngoài kiếm tiền từ đầu tư cổ phiếu trên tài sản cơ sở, nhà đầu tư có thể sử dụng MUA hợp đồng tương lại VN30 để gia tăng lợi nhuận. Khi nhà đầu tư mua 3 hợp đồng tương lai chỉ số VN30 ngày T+0, giá trị ký quỹ của nhà đầu tư 144,4 triệu, trong khi giá trị quyền nắm giữ là 1,08 tỷ. Nếu chỉ số tăng lên 740, nhà đầu tư kiếm được 30 triệu, tỷ suất sinh lời 20,77%, trong khi đó chỉ số VN30 chỉ tăng 2,78%.
 
Chiến lược số 3: Kết hợp đầu tư tài sản cơ sở và chứng khoán phái sinh để phòng ngừa rủi ro ở đoạn cuối sóng tăng (sóng 5)
 
Sau một chuỗi tăng điểm kéo dài, hiện tượng tăng mạnh vùng cuối sóng và dòng tiền vào cổ phiếu có sự phân hóa mạnh. Tỷ suất sinh lời nếu mua được những cổ phiếu mạnh có thể từ 50-100%, tuy nhiên, đi kèm với lợi nhuận nhanh cũng là rủi ro cao, hầu hết các cổ phiếu ở vùng, nhà đầu tư cũng rất có thể mua phải đỉnh nếu không có chiến lược khôn ngoan. Nếu nhà đầu tư dùng một phần lợi nhuận có được từ sóng tăng trước để phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng phái sinh, nhà đầu tư có thể phòng ngừa một phần danh mục hoặc toàn bộ danh mục. Nếu tài sản cơ sở của nhà đầu tư 1 tỷ, nhà đầu tư có thể thực hiện quyền BÁN 1 hợp đồng Vn30 (giá trị hợp đồng 360, ký quỹ 48,13 triệu) phòng ngừa một phần danh mục hoặc thực biến BÁN 7 hợp đồng Vn30 (Giá trị 2,5 tỷ, ký quỹ 337 triệu) để phòng ngừa danh mục. Nếu không may thị trường phân phối và giảm điểm, hợp đồng phái sinh phát huy tác dụng, chỉ số Vn30 về 680 điểm, thì số tiền kiếm được từ phái sinh tương ứng (20 triệu, tỷ suất 41%), (140 triệu, 41%), trong khi Vn30 mất 5,6%. Nếu danh mục cơ sở mất 15%, thì nhà đầu tư đã bảo vệ được tương đối tài sản của mình. Tùy vào chiến mà nhà đầu tư có thể tăng tỷ trọng tài sản cơ sở hoặc tỷ lệ ký quý trong phái sinh.
 
Chiến lược số 4:  Kết hợp đầu tư tài sản cơ sở và chứng khoán phái sinh để phòng ngừa rủi ro ở giai đoạn bắt đáy thị trường.
 
Thị trường luôn biến động theo đồ thị hình SIN, do đó việc dũng cảm bắt đáy khi hiện tượng “force sell” cũng như các cổ phiếu giảm vệ mặt bằng tương đối thấp là cần thiết, bởi vì nhà đầu tư được mua với giá chiết khấu cao, cùng thời điểm này 3, 5 tháng chưa không có giá mà mua, ngắn hạn chỉ là tâm lý bi quan của dòng tiền, sự thay máu sẽ diễn ra và là cơ hội để nhà đầu tư tận dụng. Rủi ro bắt đáy thì thấp, tuy nhiên cũng có thể thị trường tiếp tục giảm thêm một nhịp trước khi tăng. Do đó, phái sinh là công cụ giúp nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro. Chiến lược này có nét tương đồng chiến lược hai, tuy nhiên là kết hợp tài sản cơ sở để phòng ngừa rủi ro. Nhà đầu tư có thể tham khảo chiến lược bốn, bán hợp đồng tương lại chỉ số Vn30 một phần hoặc toàn bộ phòng ngừa rủi ro. Kỳ vọng tài sản cơ sở tăng, tuy nhiên nếu ngược lại thị trường cơ sở giảm, hợp đồng phái sinh sẽ phát huy tác dụng.
 
Kết luận: Phái sinh là một công cụ tiên tiến của thị trường, nên mang nhiều tính ưu việt hơn so với thị trường cơ sở, nhà đầu tư có thể tận dụng phái sinh để gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Với bốn chiến lược này, tùy thuộc vào từng giai đoạn, nhà đầu tư có thể tận dụng 1
 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *