CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group – mã: CEO) công bố sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 2:1 (mỗi cổ phiếu tương ứng 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới). Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng khối lượng phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến khoảng 51,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị thu về 515 tỷ đồng (tính theo mệnh giá). Hiện trên thị trường, cổ phiếu CEO đang giao dịch quanh mốc 11.500 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ được HĐQT chào bán cho đối tượng khác có nhu cầu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu; số cổ phiếu chào bán cho các đối tượng này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể tức ngày hoàn thành đợt phát hành.
Quyền mua được phép chuyển nhượng từ 19/6 đến 17/7/2017.

Nguồn thu từ đợt phát hành sẽ được CEO Group dùng đầu tư vào các dự án bất động sản lớn, gồm chi 357,8 tỷ đồng (gồm đầu tư vào Dự án Sonasea Residences – Phú Quốc 90 tỷ đồng, đầu tư vào dự án Sunny Garden City 100 tỷ đồng và đầu tư 167,8 tỷ đồng vào dự án River Silk City giai đoạn II+III); góp vốn vào các công ty con 66,88 tỷ đồng; còn lại 90 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.