VIETSEC Thị trường chứng khoán Cập nhật vĩ mô tháng 4/2017

Cập nhật vĩ mô tháng 4/2017

  • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 4 không thay đổi so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 4,3% và tăng 0,9% so với đầu năm.
  • Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2017 tăng 7,4% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm, IIP tăng 5,1% so với cùng kỳ.
  • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước tháng 4 ước tính đạt 317,5 nghìn tỷ đồng tăng 1,7% so với tháng trước.
     
  • Trong tháng 4, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng 8,9% so với tháng trước, đạt 13.102 doanh nghiệp nhưng số vốn đăng ký mới giảm 17,1%, đạt 98,4 nghìn tỷ đồng.
  • Tính tới 15/4/2017, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 316,7 nghìn tỷ đồng, tương đương với 26,1% dự toán năm. Bội chi ngân sách nhà nước tính tới giữa tháng 4 ước tính đạt khoảng 20,1 nghìn tỷ đồng.
  • Tính tới 20/4/2017, tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm đạt 10,598 tỷ USD, tăng tới 40,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn FDI giải ngân trong 4 tháng đầu năm ước đạt 4,8 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2016.
  • Trong tháng 4, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ước tính đạt 16,7 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước. Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 17,5 tỷ, giảm 4,6% so với tháng trước.
 

Author: VNI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *