VIETSEC Thị trường chứng khoán Cập nhật Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSE)

Cập nhật Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB: HOSE): Cập nhật Đại hội Cổ đông năm 2017

Kết quả kinh doanh năm 2016

Tỷ đồng

2015A

2016A

% YoY

Tổng tài sản

124.850

128.802

3,2%

Tổng dư nợ cho vay

84.760

86.891

2,5%

Tỷ lệ nợ xấu (%)

1,86%

2,95%

Tiền gửi khách hàng

98.431

102.351

4,0%

Lợi nhuận trước thuế

61

391

542,3%

CAR

16,5%

17,1%

Trong năm 2016, lợi nhuận trước thuế của EIB đạt 391 tỷ đồng (+ 542% YoY) từ mức 61 tỷ đồng vào năm 2015 do chi phí dự phòng thấp (-24,1% YoY). Thu nhập lãi ròng giảm 9,3% YoY, do mức tăng 3,2% tổng tài sản sinh lãi không đủ để bù đắp áp lực giảm hệ số NIM (2016: 2,8% sv 2015: 3,2%).

Nguyên nhân khiến hệ số NIM suy giảm có thể do (i) tỷ suất sinh lời từ tài sản giảm còn ~ 7,5% vào năm 2016 so với mức ~ 8,0% vào năm 2015, do lãi suất cho vay và lợi suất trái phiếu thấp hơn, và (ii) hệ số LDR thuần đạt 84,9% 2016 so với mức 86,1% vào năm 2015. Trong khi đó, thu nhập ngoài lãi của EIB tăng 62,5% YoY, đạt 653 tỷ trong năm 2016, chủ yếu do lợi nhuận từ kinh doanh ngoại hối (khoảng 300 tỷ năm 2016 so với con số 63 tỷ năm 2015).

Tăng trưởng tín dụng của EIB vẫn thấp, ở mức 2,5% YoY trong năm 2016 so với mức trung bình của ngành là 18,2% YoY do ngân hàng tập trung giải quyết các tài sản có vấn đề. Ngân hàng thu hồi khoảng 3,5 nghìn tỷ đồng nợ có nguy cơ trở thành nợ xấu (~ 4,0% tổng dư nợ cho vay). Tăng trưởng tín dụng cho vay cá nhân ở mức 12,5% YoY, nhưng thấp hơn so với các ngân hàng tư nhân khác (ACB: ~ 30% YoY, VIB: 26,5% YoY, …), cũng như các ngân hàng quốc doanh (VCB: ~ 49% YoY , CTG: 36% YoY, và BID: 36,8% YoY).

Tăng trưởng tiền gửi nhanh hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng, ở mức 4,0%, cải thiện thanh khoản (hệ số LDR thuần ở mức 84,9% vào năm 2016 so với 86,1% vào năm 2015). Tuy nhiên, ngân hàng có thể sẽ cần huy động thêm tiền gửi trung và dài hạn, đặc biệt do tỷ lệ vốn ngắn hạn dùng cho vay trung và dài hạn cao (53,2% vào cuối năm 2016 so với mức trần 50% năm 2017, giảm từ 60% vào năm 2016).

Tỷ lệ nợ xấu của EIB ở mức cao 2,9% vào cuối năm 2016, và giá trị trái phiếu đặc biệt của VAMC tăng lên mức 7.030 tỷ đồng, tăng 12,8% YoY (8,1% tổng dư nợ cho vay). Tuy nhiên, chi phí dự phòng giảm 24,1% trong năm 2016 do chi phí dự phòng cho trái phiếu đặc biệt VAMC thấp hơn (475 tỷ đồng trong năm 2016 so với 804 tỷ đồng vào năm 2015). Việc khấu hao các trái phiếu đặc biệt VAMC giảm có thể là do tăng kỳ hạn của trái phiếu.

Kế hoạch kinh doanh 2017

Tỷ đồng

2016A

2017P

% YoY

Tổng tài sản

128.802

150.000

16%

Tổng dư nợ cho vay

95.501

108.875

14%

Tiền gửi từ khách hàng

102.351

120.000

17%

Lợi nhuận trước thuế

391

600

54%

EIB đặt kế hoạch tổng tài sản, tín dụng, tiền gửi và lợi nhuận trước thuế đạt tương ứng 150 nghìn tỷ đồng (+ 16% YoY), 109 nghìn tỷ đồng (+ 14% YoY), 120 nghìn tỷ đồng (+ 17% YoY) và 600 nghìn tỷ đồng (+ 54% YoY). Ngân hàng dự kiến bán toàn bộ cổ phần của mình tại Sacombank (STB: HOSE) (9,16% hay 165,2 triệu cổ phiếu), nhưng chưa được chấp thuận của cổ đông trong ĐHCĐ Thường niên năm 2017. Ban lãnh đạo của ngân hàng sẽ trình lại cổ đông tại ĐHCĐ bất thường sắp tới, khi tìm thấy người mua phù hợp với giá bán hấp dẫn (chi phí bình quân ước tính khoảng 10.100 đồng / cổ phiếu, đã điều chỉnh giá do các khoản cổ phiếu thưởng).

Trong quý 1/2017, ban lãnh đạo ngân hàng lưu ý tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn đã giảm đến 45% từ mức 53% vào năm 2016. Tiền gửi của ngân hàng tăng 7,7% YTD so với mức tăng 2,7% YTD của cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, dư nợ cho vay vẫn không thay đổi khi ngân hàng thu được khoảng 500 tỷ đồng nợ vay, (tức là 0,6% tổng dư nợ cho vay). Lợi nhuận trước thuế quý 1/2017 đạt 168 tỷ đồng so với 30,5 tỷ đồng trong quý 1/2016 và ngân hàng cho biết đã trích lập dự phòng đáng kể trong quý 1/2017.

Dự báo kết quả kinh doanh năm 2017 và 2018

Chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế của EIB đạt 462 tỷ đồng (+ 18,3% YoY) trong năm 2017 và 685 tỷ đồng (+ 48,1% YoY) trong năm 2018. Chi phí dự phòng có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng, do khối lượng lớn trái phiếu đặc biệt VAMC 7.030 tỷ (8,1% tổng dư nợ). Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng cho vay và hệ số NIM có thể bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh ngày càng tăng trong ngành và nhu cầu về thanh khoản lớn hơn (nhu cầu vốn trung và dài hạn tăng lên). Dự báo thu nhập của chúng tôi không bao gồm tác động từ thương vụ thoái vốn tại STB của EIB.

Quan điểm đầu tư và định giá

Tại mức giá hiện tại là 11.100 đồng /cổ phiếu, EIB đang giao dịch ở mức PB 2017 và PB 2018 là 0,95x, (thấp hơn 23% so với mức trung bình ngành là 1,3x). Mặc dù ngân hàng đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2017 với HĐQT ổn định, gánh nặng nợ xấu và số lượng lớn trái phiếu đặc biệt VAMC sẽ tiếp tục ảnh hưởng lợi nhuận của ngân hàng (ROE 2017 và 2018 tương ứng 2,7% và 3,9%). Chúng tôi khuyến nghị BÁN với EIB, với giá mục tiêu 1 năm là 10.400 đồng /cổ phiếu (thấp hơn 6,3% so với giá hiện tại), dựa trên PB mục tiêu là 0,9x.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *