VIETSEC Thị trường chứng khoán Cập nhật Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSE)

Cập nhật Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSE)

Vấn đề về tài sản vẫn đáng lo ngại

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.804 triệu cp; Vốn hóa: 22.636 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 64,76 tỷ đồng, Giá hiện tại: 12.550 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 10,8%.

Tăng trưởng doanh thu của STB vẫn ở mức âm, với tổng thu nhập hoạt động giảm 1,6% YoY. Thu nhập lãi thuần giảm 15,1% YoY do hệ số NIM bị thu hẹp (Q1.2017: 1,8% vs Q1.2016: 2,6%) mặc dù tăng trưởng tín dụng hồi phục (Q1.2017: 3,8% YTD vs Q1.2016: 2,6% YTD). Dư nợ cho vay của STB tăng trưởng với tốc độ chậm hơn so với mức trung bình ngành 4,03% trong quý 1 năm nay, tuy nhiên cho vay cá nhân tăng 7,8% so với đầu năm, chủ yếu là do vay mua nhà, kinh doanh hộ cá thể. Trong khi đó, hệ số NIM chịu áp lực do tỷ lệ tài sản có vấn đề tăng lên (dư nợ nhóm 2, nợ xấu, trái phiếu đặc biệt VAMC, các khoản lãi và phí phải thu) (chiếm 27% tổng tài sản trong Q1.2017 so với 20% trong Q1.2016).

Thu nhập ngoài lãi giúp ngân hàng bù đắp lại việc thu nhập lãi thuần giảm mạnh trong kỳ. Thu nhập ngoài lãi tăng 33,8% YoY, chiếm 38% tổng lợi nhuận hoạt động. Thu nhập từ phí và hoa hồng, cũng như lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối và vàng là động lực tăng trưởng chính, theo đó, tăng tương ứng 22,3% YoY và 133% YoY. Về mặt chi phí, mặc dù ngân hàng đã cố gắng cắt giảm chi phí hoạt động (-5,9% YoY), hệ số CIR của công ty vẫn đứng ở mức 82% do lợi nhuận hoạt động đạt thấp.

Dù vậy, lợi nhuận trước thuế của STB tăng lên 55,5% YoY, đạt 309 tỷ đồng trong Q1.2017, do Ngân hàng ghi nhận khoản hồi tố trích lập dự phòng 970 triệu đồng trong kỳ.

Tỷ lệ nợ xấu của STB đã giảm xuống mức 4,9% trong quý 1 năm nay, giảm từ 5,4% vào năm 2016. Tuy nhiên, dư nợ nhóm 2 và nợ xấu chiếm 6,6% tổng dư nợ cho vay. Trong khi đó, giá trị trái phiếu đặc biệt của VAMC đạt 37,76 nghìn tỷ đồng, tương đương 18,3% tổng dư nợ trong kỳ, cao nhất trong số các ngân hàng niêm yết. Dự phòng rủi ro tín dụng ở mức thấp, chỉ tương đương 24% tổng nợ xấu, hay 18% tổng nợ xấu và nợ nhóm 2. Ngoài ra, STB có thể sẽ phải huy động thêm tiền gửi trung và dài hạn trong các quý tới, do tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho các khoản cho vay trung và dài hạn đã đạt 46,35% so với trần 50% vào năm 2017 và 40% vào năm 2018.

Tại mức giá hiện tại là 12.550 đồng/cổ phiếu, STB đang giao dịch ở PB 2017 và 2018 là 1,0x so với mức trung bình của các ngân hàng niêm yết hiện nay là 1,3x. Định giá này tương đối cao khi mà nợ xấu và trái phiếu đặc biệt VAMC là cao nhất trong nhóm ngân hàng niêm yết. Sắp tới, Đại hội cổ đông thường niên của ngân hàng sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 (26/5/2017), với những dự kiến thay đổi trong HĐQT và kế hoạch tái cơ cấu sau khi mua lại Southern Bank.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *