VIETSEC Thị trường chứng khoán Cập nhật Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSE)

Cập nhật Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSE)

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.419 triệu cp; Vốn hóa: 67.861 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 85,89 tỷ đồng, Giá hiện tại: 19.850 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 1,39%.

Chúng tôi đã có buổi trao đổi với ban lãnh đạo ngân hàng về tình hình kinh doanh và sau đây là những điểm chính về giải quyết nợ xấu và tình hình vốn.

Nghị quyết giải quyết nợ xấu mới giúp hỗ trợ BID trong dài hạn

Nghị quyết giải quyết nợ xấu mới đưa ra nhiều lựa chọn cho các ngân hàng đẩy nhanh xử lý nợ xấu. Mặc dù cần phải có thời gian để thực hiện, nhưng BID sẽ được hưởng lợi trong dài hạn vì nghị quyết cho phép BID đẩy nhanh việc thu nợ xấu bằng cách bán tài sản thế chấp.

Nhưng tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn sẽ hạn chế vì khó khăn trong việc huy động vốn

Trong trường hợp BID không thể huy động đủ vốn, ngân hàng sẽ phải cơ cấu lại loại tài sản để giảm tài sản có rủi ro để tăng CAR vì BID đã đạt đến giới hạn trong việc huy động vốn cấp 2. Đồng thời, tăng trưởng tín dụng có thể không đạt 16% trong năm nay.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế của BID sẽ đạt 7.913 tỷ đồng (+ 2,7% YoY) trong năm 2017 và đạt 8.253 tỷ đồng (+4,3% YoY) trong năm 2018. Cho vay khách hàng ước đạt 832.781 tỷ đồng (+15,1% YoY) trong năm 2017 và 937.618 tỷ đồng (+ 12.6% YoY) trong năm 2018, do nguồn vốn cấp 1 của BID còn hạn chế trong khi BID không thể tăng vốn cấp 2 khi đã đạt đến giới hạn. Hệ số NIM giảm nhẹ xuống 2,61% trong năm 2017 và tăng lên 2,66% vào năm 2018. Vì BID phân bổ nhiều tài sản hơn cho các khoản vay có rủi ro thấp, chúng tôi giả định rằng hệ số NIM của năm 2017 sẽ không cao như mức 2,66% của năm 2016. Tuy nhiên, các khoản vay cá nhân tăng 20-25% / năm sẽ giúp bù đắp sự suy giảm của hệ số NIM.

Quan điểm đầu tư và định giá

Giá mục tiêu 1 năm chúng tôi đưa ra cho cổ phiếu BID là 18.500 đồng/cổ phiếu (trước đây là 17.000 đồng/cổ phiếu), dựa trên mức PB mục tiêu là 1,3x. Tại mức 19.850 đồng/ cổ phiếu, BID đang giao dịch tại PB 2017 và 2018 tương ứng là 1,4x và 1,3x. Chúng tôi không lạc quan về triển vọng của BIDV do (1) số lượng trái phiếu đặc biệt VAMC rất lớn, cần phải trích lập dự phòng và (2) khó khăn trong việc huy động vốn để tăng cường CAR, buộc BID phải cơ cấu lại tài sản và do đó ảnh hưởng đến hệ số NIM. Mặc dù chúng tôi ưa thích BID vì là một trong những ngân hàng có mạng lưới rộng và có tiềm năng lớn về dịch vụ ngân hàng bán lẻ, nhưng chúng tôi không điều chỉnh lại định giá mục tiêu PB cao hơn do hạn chế về tăng trưởng về lợi nhuận của ngân hàng.

Yếu tố tăng giá cổ phiếu: tốc độ thu hồi nợ xấu nhanh hơn; Rủi ro giảm giá cổ phiếu: hệ số NIM thấp hơn dự kiến.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *