VIETSEC Thị trường chứng khoán Cập nhật Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSE)

Cập nhật Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSE)

Theo PNJ, lợi nhuận ròng 4T2017 đạt 300 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2017

Trong 4T2017, phân khúc trang sức vàng tiếp tục đạt kết quả vượt bật, với doanh thu tăng 31,2% YoY (cao hơn so với quý 1/2017: 29,3%). Doanh thu bán lẻ trang sức vàng tăng 45,7% (cao hơn so với quý 1/2017: 44%) và tăng trưởng doanh thu mỗi cửa hàng hiện hữu (SSSG) đạt 26% (so với quý 1/2017: 25%). Công ty mở 13 cửa hàng mới trong 4 tháng đầu năm 2017, hoàn thành 32,5% kế hoạch năm.

Hiện công ty chưa công bố thời gian phát hành riêng lẻ tỷ lệ 10%. Mục đích của đợt phát hành riêng lẻ để hỗ trợ mở rộng hoạt động bán lẻ của PNJ mà không cần tăng tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu. PNJ đặt kế hoạch duy trì tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu ở mức 1.4, tương tự như cuối năm 2016. Tuy nhiên, công ty có thể chỉ phát hành riêng lẻ nếu giá phát hành ở mức đủ cao. Nếu không đạt giá phát hành hợp lý, PNJ có thể phát hành trái phiếu hoặc giảm cổ tức tiền mặt để đầu tư mở rộng chi nhánh. PNJ từng phát hành trái phiếu kỳ hạn 1 năm trị giá 300 tỷ đồng (lãi suất 8,5%/năm) để huy động mở 20 cửa hàng mới trong năm 2015.

Để có 40 cửa hàng mới trong năm 2017, PNJ có thể cần 60 tỷ đồng vốn đầu tư và 600 tỷ đồng vốn lưu động. Hàng tồn kho của PNJ vẫn ở mức cao (hơn 2.000 tỷ đồng) trong 2 năm qua do công ty chuẩn bị hàng tồn kho cho các cửa hàng mới. Nhờ nhu cầu trang sức tăng và hiệu quả bán hàng tốt, công ty có thể sử dụng hàng tồn kho để tạo doanh thu đáng kể

Ước tính và định giá

Với kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2017 ấn tượng, chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính 2017 và 2018. Chúng tôi dự báo tỷ lệ SSSG đạt 20% trong năm 2017 (so với ước tính trước là 12%) và 15% vào năm 2018 (so với ước tính trước là 10%). Kết quả này cho thấy doanh thu bán lẻ trang sức vàng có thể tăng 35,6%YoY trong năm 2017 và 25,6%YoY trong năm 2018, và doanh thu trang sức vàng tăng 23,7% YoY trong năm 2017 và 18,8% YoY trong năm 2018.

Nhìn chung, chúng tôi ước tính doanh thu thuần có thể đạt 10.376 tỷ đồng trong năm 2017 (+21,8% YoY) và 12.023 tỷ đồng trong năm 2018 (+15,9% YoY). Lợi nhuận ròng ước tính đạt 715 tỷ đồng trong năm 2017 (+52,1% YoY, hay 42,4% nếu không bao gồm thu nhập bất thường) và 920 tỷ đồng trong năm 2018 (+28,8% YoY).

Nếu không bao gồm 10% quỹ khen thưởng phúc lợi, EPS có thể đạt 6.543 tỷ đồng trong năm 2017 và 8.425 tỷ đồng trong năm 2018. Cổ phiếu đang giao dịch tại PE 2017 là 14,3x và PE 2018 là 11,1x. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu với giá mục tiêu 1 năm là 108.500 đồng/cp (+18% so với giá hiện tại), tương ứng PE mục tiêu là 15x.

Yếu tố khiến cổ phiếu giảm giá: Nhu cầu trang sức giảm so với ước tính và khả năng rủi ro chính trị.

 Triệu đồng

2015

2016

2017P

2018P

Lợi nhuận trước thuế

200.173

608.069

893.126

1.150.003

Cộng Chi phí dự phòng

300.271

84.692

Cộng lỗ từ thoái vốn

39.228

Trừ lãi từ hoạt động thoái vốn

43.642

Lợi nhuận trước thuế cốt lõi

539.672

649.119

893.126

1.150.003

YoY

20,3%

37,6%

28,8%

Thuế TNDN

20,3%

22,7%

20,0%

20,0%

Lợi nhuận ròng cốt lõi

430.335

501.623

714.501

920.002

YoY

16,6%

42,4%

28,8%

Tỷ suất lợi nhuận ròng cốt lõi

5,6%

5,9%

6,9%

7,7%

EPS cốt lõi (VND)

3.941

4.594

6.543

8.425

YoY

16,6%

42,4%

28,8%

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *