VIETSEC Thị trường chứng khoán Cập nhật Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HOSE)

Cập nhật Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HOSE)

1. KẾT QUẢ KINH DOANH BÁN NIÊN NĂM 2017:
      (Đơn vị: tỷ đồng)
Tỷ đồng
Q2/2016
Q2/2017
Tăng trưởng
1H2016
1H2017
Tăng trưởng
Kế hoạch 2017
%Hoàn thành kế hoạch
Doanh thu
2.443,56
3.728,30
52,6%
4.065,00
6,760.00
66,3%
16,000,00
42,3%
Lợi nhuận gộp
263,50
425,45
61,5%
401,16
745.63
85,9%
Lợi nhuận hoạt động
133,30
290,05
117,6%
202,66
502.33
147,9%
Lợi nhuận sau thuế
87,00
199,40
129,2%
136,98
380.29
177,6%
828,00
45,9%
Kết quả kinh doanh 6 tháng 2017 của HBC tiếp tục đạt mức cao, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cho cổ đông đạt lần lượt là 6.760 tỷ và 380,3 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 66,3% và 177,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tính riêng quý 2/2017, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cho cổ đông đạt lần lượt là 3,728.3 và 199,4 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 52,6% và 129,2% so với cùng kỳ.
Doanh thu thuần của công ty vẫn tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ, nguyên nhân chính đến từ đóng góp của doanh thu từ mảng xây dựng, vốn được hưởng lợi lớn từ sự phục hồi của thị trường bất động sản. Mặc dù doanh thu tăng trưởng khoảng 66% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận hoạt động của HBC tăng trưởng với tốc độ cao hơn, đạt gần 148% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cải thiện lợi nhuận gộp (1H2017 đạt 11%, so với cùng kỳ 1H2016 chỉ đạt 9.9%) nhờ vào gia tăng tỷ trọng các dự án Design and Build và kiểm soát tốt các chi phí vật liệu xây dựng đầu vào. Ngoài cải thiện lợi nhuận gộp, chi phí hoạt động có xu hướng giảm so với cùng kỳ 2016 cũng giúp lợi nhuận hoạt động của HBC tăng mạnh hơn so với mức tăng doanh thu và lợi nhuận gộp.
Với kết quả kinh doanh đạt được trong 6 tháng đầu 2017, HBC đã lần lượt hoàn thành 42,3% kế hoạch doanh thu và 45,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017.
2. CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP:
a.Về hoạt động kinh doanh của công ty
vĐối với mảng xây dựng
Xây dựng vẫn là hoạt động kinh doanh cốt lõi, mang lại doanh thu chính cho HBC. Theo như ban lãnh đạo của HBC, tính đến giữa tháng 8/2017, tổng giá trị hợp đồng của HBC đạt khoảng 27.200 tỷ đồng, trong đó giá trị hợp đồng từ năm 2016 chuyển sang là khoảng 16.000 tỷ, hợp đồng ký mới trong 7 tháng đầu 2017 là 11.200 tỷ. Trong 6 tháng 2017, công ty đã ghi nhận doanh thu khoảng 6.700 tỷ, do đó giá trị hợp đồng còn lại để ghi nhận doanh thu vào khoảng 20.500 tỷ. Lãnh đạo HBC cũng cho biết thêm, trong tổng giá trị hợp đồng còn lại này (20.500 tỷ), khoảng 9.000 tỷ sẽ được ghi nhận doanh thu trong 6 tháng cuối năm 2017, phần còn lại sẽ được ghi nhận trong năm 2018. Như vậy, tính riêng mảng xây dựng, doanh thu dự kiến ghi nhận trong năm 2017 vào khoảng 15.700 tỷ gần tương đương với kế hoạch doanh thu năm 2017 của công ty là 16.000 tỷ.
Những dự án lớn đem lại doanh thu chính cho mảng xây dựng trong năm 2017 bao gồm: Saigon Center (980 tỷ), Emperial Sky Garden (810 tỷ), Chung cư Thanh Xuân (494 tỷ), 98B Thụy Khuê (477 tỷ)…
Đối với dự án thép Dung Quất của HPG, theo ban lãnh đạo HBC, giá trị hợp đồng của dự án này vào khoảng 8.000-10.000 tỷ và vẫn chưa ghi nhận vào giá trị hợp đồng (nêu trên). Do đây là dự án có giá trị lớn và có nhiều hạng mục khác nhau (giá trị toàn bộ dự án theo nghị quyết của HPG vào khoảng 52.000 tỷ). Do đó có nhiều chủ đầu tư làm cùng lúc, HBC và CTD hoàn toàn tách bạch nhau đối với dự án này.
Mảng xây dựng có xu hướng cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp trong 6 tháng đầu 2017 so với cùng kỳ
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tỷ suất lợi nhuận gộp của HBC đạt 11%, cao hơn so với mức 9,9% so với cùng kỳ 2016. Nguyên nhân chính giúp gia tăng tỷ suất lợi nhuận gộp đối với mảng xây dựng là do: gia tăng tỷ trọng doanh thu các dự án thực hiện bằng mô hình Design and Build. Tỷ trọng doanh thu các dự án thực hiện bằng Design and Build của HBC đạt khoảng 15% trong 6 tháng năm 2017, tăng mạnh so với tỷ trọng chỉ 10% của cả năm 2016. Mục tiêu của HBC trong 6 tháng cuối năm 2017 là gia tăng tỷ trọng doanh thu thực hiện bằng mô hình này lên 20%.
Đối với HBC, công ty luôn lựa chọn những dự án sao cho đảm bảo tỷ suất lợi nhuận gộp tối thiểu 10% (trong trường hợp không có trễ tiến độ). Do đó, tỷ suất lợi nhuận gộp của HBC luôn tốt hơn so với bình quân ngành (bình quân tỷ suất lợi nhuận gộp của ngành xây dựng khoảng 8-9%). Theo ban lãnh đạo của HBC, mục tiêu tỷ suất lợi nhuận gộp của HBC đạt bình quân 9.7% trong năm 2017.
vĐối với mảng kinh doanh bất động sản
Đối với mảng kinh doanh bất động sản, công ty con của HBC là Công Ty CP Đầu Tư Địa Ốc Tiến Phát (HBC sở hữu 98,85%) tiến hành thực hiện. Hiện tại, Tiến Phát thực hiện kinh doanh theo 2 hình thức: 1) bất động sản thứ cấp (chủ yếu mua đi bán lại) và 2) bất động sản sơ cấp (phát triển dự án ngay từ đầu).
Đối với mảng kinh doanh thứ cấp, hiện tại Tiến Phát đang phát triển 3 dự án lớn là Riva Park, Soho Premier và Grand Riverside. Theo như HBC, 3 dự án này sẽ ghi nhận doanh thu khoảng 1.080 tỷ. Tuy nhiên lợi nhuận đóng góp không đáng kể, ước khoảng 10 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận của các dự án này bù đắp cho các dự án sơ cấp sẽ được thực hiện từ cuối năm.
Đối với mảng bất động sản sơ cấp, Tiến Phát hiện tại đang lên kế hoạch cùng một đối tác Nhật thực hiện 4 dự án có giá trị khoảng 3.000 tỷ (trong đó tỷ lệ sở hữu của Tiến Phát và đối tác Nhật dự kiến là 50%-50%). Bốn dự án này vẫn chưa được ghi nhận doanh thu trong năm 2017, tiềm năng sẽ được ghi nhận doanh thu trong năm 2018 và 2019.
Tóm lại, tính toán doanh thu từ 2 mảng kinh doanh xây dựng và bất động sản, giá trị doanh thu dự kiến của HBC trong năm 2017 vào khoảng hơn 16.780 tỷ(cao hơn 780 tỷ so với kế hoạch năm 2017). Với lợi nhuận sau thuế kế hoạch của HBC là 828 tỷ đồng, chúng tôi đánh giá HBC có khả năng hoàn thành nhờ vào kỳ vọng HBC tiếp tục duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp và quản trị tốt các chi phí hoạt động của công ty trong 6 tháng cuối năm 2017.
b.Đối với quản trị khoản phải thu
Tính đến cuối quý 2/2017, tổng khoản phải thu ngắn hạn của HBC đạt hơn 8.104 tỷ đồng, tăng hơn 1.330 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong khoản phải thu là khoản phải thu về xây dựng cơ bản, đây là khoản phải thu của khách hàng theo tiến độ của công trình. Ngoài ra, khoản phải thu khách hàng hiện hữu có xu hướng giảm so với cuối năm 2016.
Khoản phải thu luôn là vấn đề đối với HBC trong những năm qua. Ban lãnh đạo của HBC đang cố gắng tập trung vào đánh giá khách hàng, đánh giá các khoản phải thu để giảm thiểu rủi ro không thanh toán của chủ đầu tư. Hiện tại khoản phải thu của HBC tập trung vào các dự án lớn, đây cũng là rủi ro lớn cho công ty nếu như khách hàng không thanh toán. Tuy nhiên, theo HBC, hầu hết các chủ đầu tư này là những chủ đầu tư lớn và uy tín trên thị trường. Do đó, rủi ro không thu được tiền đối với công ty là không quá lớn.
HBC tiến hành thực hiện việc thu tiền khách hàng theo 2 hình thức: 1) theo thời gian thực hiện; 2) theo điểm dừng kỹ thuật (làm xong hạng mục nào thì thanh toán hết hạng mục đó).
-Đối với thu tiền theo thời gian, khi bắt đầu thực hiện dự án, HBC sẽ thu trước của khách hàng khoảng 10-20% giá trị hợp đồng. Sau đó, dựa vào thời gian của dự án mà HBC sẽ tiền hành thu tiền sao cho đạt 100% khi dự án hoàn thành.
-Đối với thu tiền theo điểm dừng kỹ thuật: thông thường một dự án sẽ có nhiều hạng mục khác nhau. Sau khi hoàn thành hạng mục nào thì HBC sẽ tiến hành thu hết phần tiền của hạng mục đó. Giá trị hạng mục được quy định trong hợp đồng ký kết giữa HBC và chủ đầu tư.
Khoản phải thu là rủi ro lớn nhất đối với HBC. Chủ đầu tư thanh toán tiền cho HBC chủ yếu từ dòng tiền ứng trước của người mua nhà. Trong giai đoạn 2015 đến thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng khá tốt, do đó các chủ đầu tư bán hàng rất tốt, điều này giúp quá trình thanh toán của chủ đầu tư cho HBC diễn ra nhanh. Tuy nhiên, thị trường bất động sản một khi chững lại và “đóng băng”, khả năng thu tiền của HBC sẽ khó khăn. Điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của HBC khi các khoản dự phòng phải thu khó đòi tăng cao.
3. ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU HBC:
Theo nhận định của chúng tôi, khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2017 về doanh thu và lợi nhuận của HBC là khá cao. Dựa vào kế hoạch lợi nhuận sau thuế của công ty cho cổ đông, chúng tôi dự báo EPS 2017 của HBC vào khoảng 7.383 đồng (đã điều chỉnh thay đổi do phát hành cổ phiếu trả cổ tức), tương đương mức P/E forward 2017 vào khoảng 7.4x. HBC vẫn là cổ phiếu tăng trưởng cao trong năm 2017. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất khi đầu tư vào HBC là các khoản phải thu luôn cao và tăng mạnh qua các năm, đồng thời hoạt động kinh doanh của HBC bị ảnh hưởng mạnh bởi tính chu kỳ của thị trường bất động sản.
(Đơn vị: tỷ đồng)
Triệu đồng
2012
2013
2014
2015
2016
1H2017
Kế hoạch 2017
Doanh số
4,081,778
3,473,726
3,567,997
5,132,817
10,787,641
6,773,279
Các khoản giảm trừ
-16,885
-41,278
-49,814
-54,790
-21,435
-12,575
Doanh số thuần
4,064,893
3,432,447
3,518,183
5,078,027
10,766,206
6,760,704
16,000,000
Tăng trưởng (yoy)
-15.6%
2.5%
44.3%
112.0%
48.6%
Giá vốn hàng bán
-3,687,353
-3,119,674
-3,107,976
-4,782,336
-9,533,761
-6,015,072
Lãi gộp
377,540
312,774
410,206
295,692
1,232,444
745,633
Tỷ suất lợi nhuận gộp
9.3%
9.1%
11.7%
5.8%
11.4%
11.0%
Chi phí bán hàng
-10,511
-15,708
-8,881
-25,811
-104,804
-23,100
Chi phí quản lý doanh nghiệp
-135,932
-165,825
-280,108
-119,760
-377,610
-220,217
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
231,097
131,241
121,217
150,121
750,030
502,316
Tỷ suất lợi nhuận hoạt động
5.7%
3.8%
3.4%
3.0%
7.0%
7.4%
Thu nhập tài chính
36,360
40,902
69,678
87,207
102,760
57,492
Chi phí tài chính
-164,260
-111,825
-99,169
-131,665
-152,732
-114,186
– Trong đó: Chi phí lãi vay
-158,412
-109,423
-96,662
-129,763
-145,160
-115,153
Thu nhập khác
45,263
19,549
1,850
29,781
18,574
13,960
Chi phí khác
-28,498
-32,096
-2,061
-22,898
-7,280
-3,947
Thu nhập khác, ròng
16,764
-12,547
-210
6,884
11,294
10,013
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh
37,073
-4,040
0
Lãi/(lỗ) ròng trước thuế
157,034
43,730
89,130
120,466
715,272
481,340
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế
3.9%
1.3%
2.5%
2.4%
6.6%
7.1%
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời
-27,295
-21,315
-22,076
-37,308
-98,981
-103,317
Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại
1,150
1,293
1,723
-323
-48,277
2,327
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
-26,146
-20,022
-20,353
-37,631
-147,259
-100,990
Lãi/(lỗ) thuần sau thuế
130,888
23,708
68,777
82,835
568,013
380,350
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế
3.2%
0.7%
2.0%
1.6%
5.3%
5.6%
Lợi ích cổ đông thiểu số
-1,132
-2,740
-2,171
-638
967
59
Cổ đông của Công ty mẹ
132,020
26,448
70,948
83,474
567,046
380,291
828,000
 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *