VIETSEC Thị trường chứng khoán Cập nhật Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC: HOSE)

Cập nhật Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC: HOSE)

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 206 triệu cp; Vốn hóa: 9.563 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 22,46 tỷ đồng, Giá hiện tại: 46.500 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 17%.

Kết quả kinh doanh quý 1/2017: Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 31%

KDC công bố đạt 1.250 tỷ đồng doanh thu thuần (+217% YoY) và 30 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+9% YoY) trong quý 1/2017. Trong khi đó, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 19 tỷ đồng (-31% YoY) do lãi cổ đông thiểu số tăng (do KDC chỉ nắm giữ 65% TAC, đây là nguồn tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng chính) và khấu hao lợi thế thương mại từ thương vụ mua TAC.

  • TAC đóng góp 78% doanh thu và 45% lợi nhuận gộp cho KDC trong quý 1/2017. Tỷ suất lợi nhuận gộp của TAC cải thiện từ 10% trong quý 2/2016 lên 11,3% trong quý 1/2017. Theo thảo luận với ban lãnh đạo của KDC, tỷ suất lợi nhuận gộp của TAC sẽ tăng ít nhất 15% trong thời gian tới nhờ tái cơ cấu khâu phát triển sản phẩm, mua nguyên vật liệu và hoạt động bán hàng & marketing. Nhờ tái cơ cấu và tỷ suất lợi nhuận gộp tăng, mặc dù doanh thu không đổi trong quý 1/2017, lợi nhuận ròng của TAC tăng 53,6% YoY. Chúng tôi ước tính TAC có thể đạt tăng trưởng lợi nhuận ròng 72% trong năm 2017.

Đáng chú ý, sau khi mua 65% cổ phần TAC trong quý 4/2016, KDC đã ghi nhận 715 tỷ đồng lợi thế thương mại. Do đó, mỗi năm KDC có thể ghi nhận 71 tỷ đồng chi phí khấu hao lợi thế thương mại vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

  • Mảng kem và hàng đông lạnh đạt 233 tỷ đồng doanh thu, không đổi so với cùng kỳ năm trước trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 54,9%, không đổi so với quý 1/2016. Trong năm 2017, KDF đặt kế hoạch 1.828 tỷ đồng doanh thu (+31% YoY) và 200 tỷ đồng lợi nhuận ròng sau thuế (+40% YoY). Trong khi đó, công ty đặt kế hoạch 3.900 tỷ đồng doanh thu đến năm 2020 (CARG đạt 29%) và 414 tỷ đồng lợi nhuận ròng (CARG đạt 27%).
  • KDC đã hoàn thành một số hoạt động tái cơ cấu ở cấp Tập đoàn, trong đó, KDC có thể điều hành theo mô hình Tổng công ty và tập trung hơn vào chiến lược kinh doanh/marketing. Do đó, doanh thu công ty mẹ có thể ở mức thấp trong năm nay. Gần đây, công ty mẹ đã giảm mảng kinh doanh dầu ăn theo hình thức hợp tác OEM (VOC  sản xuất dầu ăn theo thương hiệu của Kido, như Đại Gia Đình) và tạm ngừng hợp tác sản xuất mỳ ăn liền với Saigon Ve Wong, do sự hợp tác chưa đáp ứng mục tiêu của KDC.

Nhờ tái cơ cấu, chi phí bán hàng của công ty mẹ giảm đáng kể từ 32 tỷ đồng trong quý 1/2016 còn 5,7 tỷ đồng trong quý 1/2017. Tuy nhiên, do chi phí quản lý vẫn ở mức cao, công ty mẹ KDC vẫn chịu lỗ trong quý 1/2017.

Cập nhật gần đây và tác động

CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido (KDF) đã bán 20% cổ phần ra công chúng trong tháng 4/2017 và đang trong quá trình bán thêm 15% cổ phần cho cán bộ công nhân viên và đối tác.

KDC vừa hoàn thành mua 32,89 triệu cổ phiếu VOC (27% VOC) vào ngày 22/05 nhằm chính thức tăng tỷ lệ sở hữu tại VOC từ mức 24% lên 51%. Do đó, KDC có thể hợp nhất kết quả kinh doanh của VOC từ quý 3/2017.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của KDC sẽ công bố tại ĐHCĐ vào ngày 16/06/2017.

Ước tính năm 2017 & 2018

Năm 2017, mặc dù KDC có thể đạt tăng trưởng doanh thu mạnh nhờ hợp nhất kết quả kinh doanh của TAC (cả năm) và VOC (từ quý 3/2017), lợi nhuận ròng và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ có thể vẫn ở mức tương đối thấp do (1) chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do khấu hao lợi thế thương mại như chúng tôi đã đề cập ở trên và thiếu vắng thu nhập tài chính. Theo đó, chúng tôi ước tính doanh thu thuần đạt 7.131 tỷ đồng (+218% YoY), lợi nhuận ròng đạt 288 tỷ đồng (+82% YoY nếu không tính thu nhập tài chính trong năm 2016) và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 115 tỷ đồng (-27% YoY). Năm 2018, chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng mạnh 47% YoY, đạt 170 tỷ đồng nhờ tăng khả năng sinh lời của tất cả các phân khúc và hợp nhất kết quả kinh doanh cả năm của VOC trong năm này.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *