VIETSEC Thị trường chứng khoán Cập nhật Công ty Cổ phần PVI (PVI – HNX)

Cập nhật Công ty Cổ phần PVI (PVI – HNX)

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 CỦA PVI

  • PVI hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016: Doanh thu hợp nhất PVI đạt 9.163 tỷ đồng (-7,7% yoy), tương ứng 108% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 714 tỷ đồng (+0,8% yoy) tương ứng 140% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 574 tỷ đồng (-0,3% yoy), tương ứng 151% kế hoạch.

–       Hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc: Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, PVI vẫn tiếp tục duy trì được vị thế số 1 với 18,7% thị phần. Doanh thu kinh doanh bảo hiểm gốc năm 2016 giảm nhẹ 9,9% (721 tỷ đồng) còn 6.528 tỷ đồng. Nguyên nhân là do: (1) Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ sụt giảm; (2) Doanh thu bảo hiểm từ các công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí giảm; (3) PVI thoái toàn bộ vốn tại PVI Sunlife nên không còn hợp nhất doanh thu bảo hiểm từ đơn vị này.

–       Hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm: Doanh thu nhận tái bảo hiểm năm 2016 tăng thêm 127 tỷ đồng (+13,4% yoy), đạt 817 tỷ đồng. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm đạt 581 tỷ đồng, tăng trưởng 36,3% yoy.

–       Hoạt động đầu tư: Hoạt động đầu tư của công ty chủ yếu là đầu tư vào tiền gửi có kỳ hạn, mua trái phiếu, cổ phiếu, ủy thác đầu tư và hợp tác đầu tư. Doanh thu từ hoạt động đầu tư trong năm 2016 giảm nhẹ 97 tỷ đồng (-8% yoy) đạt 1.084 tỷ đồng.

  • Thoái vốn tại PVI Sunlife: Sau khi đã thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu tại PVI Sunlife từ 51% xuống 25% năm 2015, PVI tiếp tục lộ trình thoái vốn tại PVI Sunlife trong năm 2016. Tính đến cuối năm 2016, PVI đã hoàn tất chuyển giao toàn bộ 25% cổ phần còn lại cho đối tác Sun Life Financial và PVI không còn bộ phận kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Doanh thu thu về từ đợt bán vốn này là 467 tỷ đồng.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

  • Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017: Năm 2017, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 8.707,9 tỷ đồng, giảm 5% so với doanh thu thực hiện năm 2016, lợi nhuận sau thuế đạt 452,5 tỷ đồng, giảm 21% so với thực hiện năm 2016. Công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sụt giảm là do: (1) Thị trường bảo hiểm hiện đang cạnh tranh mạnh; (2) Doanh thu từ khối bán buôn giảm tỷ trọng do các công ty dầu khí gặp khó khăn trong kinh doanh; (3) PVI chủ động giảm tỷ trọng mảng xe cơ giới do rủi ro cao.
  • Cập nhật kết quả kinh doanh Quý 1/2017: Tổng doanh thu quý 1/2017 của PVI đạt 2.190 tỷ đồng, giảm 9,12% so với cùng kỳ, tương đương 25,1% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 109,3 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ, tương đương 24,1% kế hoạch năm.
  • Kế hoạch trả cổ tức: PVI dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông ở mức 12%. Tính trung bình trong giai đoạn 2012 – 2016, PVI đã trả cổ tức tương đương 14,8%/năm.
  • Định hướng phát triển các lĩnh vực trong năm 2017 và 5 năm tiếp theo:

–       Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ: Duy trì vị trí dẫn đầu trong bảo hiểm công nghiệp, đảm bảo tăng trưởng bình quân tối thiểu 6%/năm, đồng thời, nâng hạng xếp hạng tín nhiệm lên A- của A.M.BEST.

–       Lĩnh vực tái bảo hiểm: Phát triển trở thành nhà tái bảo hiểm số 1 Việt Nam, niêm yết cổ phiếu PVI RE trên sàn giao dịch chứng khoán và nâng xếp hạng tín nhiệm lên B++ và A- của A.M.BEST.

–       Lĩnh vực quản lý quỹ, tài sản: Mở thêm tối thiểu 5 quỹ mới với quy mô mỗi quỹ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, duy trì hiệu quả hoạt động các quỹ tối thiểu bằng lãi suất bình quân 3 ngân hàng (VCB, BIDV, Vietinbank) cộng 2%. Đồng thời, PVI sẽ đầu tư tối thiểu 5 dự án trong thời gian tới với tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng. Tỷ suất hoàn vốn mỗi dự án (IRR) dự kiến tối thiểu 10%.

  • Thông qua kế hoạch nới room khối ngoại lên 100%: Tại đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04, PVI đã thông qua tờ trình nới room khối ngoại lên 100%. Được biết, tính đến thời điểm trước khi nới room, PVI có 2 cổ đông ngoại là HDI Global SE và Funderburk Lighthouse Litmited với tỷ lệ sở hữu lên đến 49%.
 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *