VIETSEC Thị trường chứng khoán Cập nhật Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (AAA)

Cập nhật Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (AAA)

Tổng quan kết quả kinh doanh quý 1/2017

(tỷ đồng)

1Q17

1Q16

YoY

4Q16

QoQ

% KH 2017

TSLN

1Q17

1Q16

4Q16

2016

Doanh thu thuần

728,7

423,6

72,10%

667,5

9,20%

25,10%

Lợi nhuận gộp

101,7

56,2

81,20%

98,8

3,00%

14,00%

13,30%

14,80%

14,30%

Lợi nhuận từ HĐKD

106,3

37,6

183,10%

54,8

94,10%

14,60%

8,90%

8,20%

8,70%

EBIT

106,4

38,3

177,80%

55,6

91,40%

14,60%

9,00%

8,30%

9,00%

EBITDA

143,4

59,7

140,20%

80

79,30%

19,70%

14,10%

12,00%

13,40%

Lợi nhuận trước thuế

89,6

32

179,80%

48,3

85,40%

12,30%

7,60%

7,20%

7,80%

Lợi nhuận ròng

71,8

28,5

152,40%

41,4

73,30%

9,90%

6,70%

6,20%

6,70%

Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông

66,9

28,4

135,90%

41,3

62,00%

33,40%

9,20%

6,70%

6,20%

6,60%

AAA công bố doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 729 tỷ đồng (+72,1% YoY) và 67 tỷ đồng (+135,9% YoY). Doanh thu tăng nhờ sản lượng đầu ra hợp nhất đạt 18.662 tấn, tăng sát với tăng trưởng doanh thu là 65% YoY. Sản lượng đầu ra bao bì nhựa đạt 14,4 nghìn tấn trong quý 1/2017, tăng 54% YoY.

Lợi nhuận cốt lõi đạt 38 tỷ đồng, tăng 36% YoY. Trong quý 1/2017, AAA đã bán thành công khoảng 1 triệu cổ phần VBC (CTCP Nhựa Bao bì Vinh), ghi nhận thu nhập tài chính sau thuế là 28 tỷ đồng.

Sản lượng đầu ra tăng chủ yếu nhờ nhà máy mới đi vào hoạt động (bao gồm nhà máy 6A và nhà máy 7) trong quý 1/2017.

Trong tháng 4, AAA công bố sản lượng tiêu thụ đạt mức cao là 7.882 tấn/tháng, bao gồm 5.918 tấn bao bì nhựa và 1.900 tấn chất độn nhựa Filler Masterbatch CaCO3 và hạt nhựa. Theo công ty, kế hoạch sản lượng đầu ra bao bì nhựa trong quý 2/2017 đạt 18.000 tấn, trong khi kế hoạch sản lượng tiêu thụ hợp nhất đạt 24.000 tấn.

Tính đến cuối năm 2017, AAA đặt kế hoạch sản xuất 8.000 tấn bao bì nhựa/ tháng, với tất cả các nhà máy đều hoạt động hết công suất. Mặc dù vậy, chúng tôi ước tính chỉ nhà máy 6A hoạt động hết công suất (1.500 tấn/tháng) trong khi nhà máy 6A và nhà máy 7 chỉ hoạt động 60% công suất, với 1.740 tấn/tháng (công suất đạt 2.900 tấn/tháng).

AAA gần đây công bố phát hành 1,7 triệu ESOP và tối đa 585.000 cổ phiếu chuyển đổi thành 50.850 chứng quyền. Do đó, tổng số lượng cổ phiếu có thể đạt 59,25 triệu cổ phiếu vào cuối năm 2017. Phần chứng quyền còn lại (243.500 chứng quyền tương ứng 24,35 triệu cổ phiếu) sẽ chuyển đổi trong năm 2018.

Triển vọng năm 2017

Chúng tôi ước tính sản lượng đầu ra bao bì nhựa đạt 60 nghìn tấn trong năm 2017, tăng 29% YoY. Doanh thu khác (bao gồm chất độn nhựa Filler Masterbatch CaCO3 và hạt nhựa) ước tính đạt 1.100 tỷ đồng.

Nhìn chung, chúng tôi ước tính doanh thu đạt 3.656 tỷ đồng (+70,4% YoY). Lợi nhuận ròng ước tính đạt 222 tỷ đồng (+57% YoY), tương ứng EPS đạt 3.459 đồng.

Năm 2018, khi nhà máy 6A, 6B và 7 hoạt động 80% công suất, chúng tôi ước tính sản lượng đầu ra bao bì nhựa đạt 80 nghìn tấn, tăng 33% YoY. Chúng tôi ước tính doanh thu đạt 4.942 tỷ đồng (+35% YoY), và lợi nhuận ròng ước tính đạt 282 tỷ đồng (+27,2% YoY), tương ứng EPS pha loãng đạt 3.143 đồng, cao hơn 5% so với ước tính trước của chúng tôi.

Quan điểm đầu tư

Hiện tại, AAA đang giao dịch tại PE 2017 và 2018 là 9,3x và 10,3x. Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu đối với AAA từ 28.500 đồng/cp lên 32.400 đồng/cp, dựa trên điều chỉnh tăng ước tính KQKD năm 2018 và PE mục tiêu tăng từ 9,5 lên 10x.

Trong ngắn hạn, khi hầu hết các chứng quyền chưa đến kỳ thực hiện, chúng tôi ước tính tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2017, và kế hoạch cổ tức tiền mặt cao (25-30% cổ tức tiền mặt) có thể là yếu tố tích cực hỗ trợ AAA trong năm 2017.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *