VIETSEC Thị trường chứng khoán Cập nhật Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG: HOSE)

Cập nhật Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG: HOSE)

MWG công bố doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 15.586 tỷ đồng (+62% YoY) và 557,8 tỷ đồng (+33% YoY). Mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ 16,5% lên 17% trong quý 1/2017, tỷ suất lợi nhuận ròng giảm do tỷ lệ chi phí bán hàng và quả lý doanh nghiệp / doanh thu tăng từ 11% trong quý 1/2016 lên 12,4% trong quý 1/2017, chủ yếu do hoạt động marketing và mở rộng trung tâm điện máy.

Tỷ đồng

1Q17

Tăng trưởng YoY

Điện thoại di động

9.050

28%

Trung tâm điện máy

6.395

152%

Hàng tiện ích

141

n.a

Tổng doanh thu

15.586

62%

Lợi nhuận ròng

558

33%

Nguồn: MWG

Theo công ty, đến cuối quý 1/2017, MWG sở hữu 1.381 cửa hàng bao gồm 1.000 cửa hàng điện thoại, 314 trung tâm điện máy và 67 cửa hàng tiện lợi.

Vào ngày 22/05/2017, MWG sẽ trả 15% cổ tức tiền mặt và 100% cổ phiếu thưởng, tăng gấp đôi vốn điều lệ. Do thanh khoản của MWG thấp và thị giá tương đối cao, chúng tôi tin rằng yếu tố cổ phiếu thưởng sẽ là yếu tố tích cực cho MWG trong ngắn hạn.

Chúng tôi duy trì ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng có thể đạt 69.204 tỷ đồng (+52% YoY) và 2.314 tỷ đồng (+46% YoY). Chúng tôi kỳ vọng vào nửa cuối năm 2017 khi số lượng trung tâm điện máy tăng, MWG sẽ giảm chi cho hoạt động marketing, và tỷ suất lợi nhuận sẽ cải thiện cũng như tăng trưởng trưởng lợi nhuận cao hơn.

Ở mức giá hiện tại, MWG đang giao dịch tại PE 2017 là 12,4x. Chúng tôi duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu MWG tại mức giá mục tiêu 1 năm là 212.500 đồng/cp (+17,9% so với giá hiện tại).

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *