VIETSEC Thị trường chứng khoán Cập nhật Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSE)

Cập nhật Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSE)

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12 triệu cp; Vốn hóa: 1.473 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 2,76 tỷ đồng, Giá hiện tại: 128.100 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 2,99%.

Cập nhật Đại hội cổ đông

Kết quả kinh doanh năm 2016 đạt kết quả tích cực. Doanh thu đạt 2.939 tỷ đồng, tăng 10,5% YoY nhờ sản lượng tiêu thụ dòng sản phẩm LED tăng mạnh với 87% YoY và đóng góp 23% vào tổng doanh thu của RAL trong năm 2016. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ở mức cao 49,7% YoY đạt 189 tỷ đồng, nhờ cải tiến trong quản lý chi phí.

Năm 2017, RAL đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 3.056 tỷ đồng (+4% YoY) và 170 tỷ đồng (-10% YoY). Trong quý 1/2017, RAL công bố lợi nhuận trước thuế đạt 60,9 tỷ đồng (+66% YoY) trong quý 1/2017 nhờ tăng trưởng doanh thu đạt 8,1% YoY và tỷ suất lợi nhuận cải thiện 5,2 ppts từ mức 15,7% trong quý 1/2016, nhờ quản lý hoạt động sản xuất hiệu quả. Vốn đầu tư năm 2017 theo kế hoạch ở mức 100 tỷ đồng, trong đó 30 tỷ đồng nhằm tăng gấp đôi công suất sản xuất thêm 20 triệu sản phẩm/năm.

Trong dài hạn, RAL đặt kế hoạch doanh thu 4.380 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ CARG trong giai đoạn 2017-2020 đạt 10,5%. Sản phẩm LED và hàng điện tủ chất lượng cao ước tính đóng góp 56% tổng doanh thu đến năm 2020 so với mức hiện tại là 30%. Trong 5 năm tới, công ty lên kế hoạch đầu tư vào nhà máy LED hiện đại với công suất sản xuất đạt 35-40 triệu sản phẩm/năm và tính tự động hóa cao, trong đó công ty lên kế hoạch xuất khẩu sản phẩm sang thị trường G7 trong năm 2019. Mặc dù áp lực cạnh tranh trên thị trường thiết bị chiếu sáng ngày càng tăng, việc sở hữu thương hiệu lâu đời, trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩn và quan hệ hợp tác gần đây với Samsung có thể tạo cho công ty lợi thế cạnh tranh trong thời gian tới.

RAL vừa thông qua cổ tức 2017 ở mức 50% trên mệnh giá bằng tiền mặt và nâng cổ tức năm 2016 từ 40% lên 45% bằng tiền mặt. ĐHCĐ cũng thông qua kế hoạch phát hành 345.000 cổ phiếu ESOP, tương đương 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong quý 4/2017, cổ phiếu giới hạn chuyển nhượng trong 5 năm.

Ở mức giá hiện tại là 128.100 đồng/cp, RAL đang giao dịch tại PE 12 tháng gần nhất là 11,6x và PE dự phóng 2017 là 14,4x dựa trên định hướng của công ty. Mức định giá này cũng tương đương với DQC, đây là công ty sản xuất thiết bị chiếu sáng lớn thứ 2 tại Việt Nam. Chúng tôi ưa thích RAL hơn DQC vào thời điểm hiện tại do RAL có tăng trưởng và ROE cao hơn và tỷ suất lợi nhuận còn nhiều khả năng cải thiện trong những năm tới.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *