VIETSEC Thị trường chứng khoán Báo cáo Cập nhật – Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)

Báo cáo Cập nhật – Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)

Báo cáo cập nhật

Khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MBB với mức giá mục tiêu 20.100 đồng, dựa trên những yếu tố sau:

– LNTT quý I/2017 khả quan: dù tín dụng hầu như không tăng – chỉ tăng 0,43% so với đầu năm, MBB đã đạt mức LNTT 1.112 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và đạt 24,5% mức kế hoạch năm. Hệ số NIM được cải thiện và thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng tăng mạnh 25,5% so với cùng kỳ.

– Hệ số LDR vượt trần quy định: Hệ số LDR tăng lên 86,52% cuối quý I/2017 do huy động tiền gửi khách hàng sụt giảm so với đầu năm. Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng, ngân hàng sẽ phải cạnh tranh hơn để tăng huy động tiền gửi khách hàng trong thời gian tới.

– NIM cải thiện nhờ tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân, nâng cao lãi suất cho vay trung bình. Tuy vậy, do LDR đã vượt trần và thị trường huy động tiền gửi trở nên cạnh tranh hơn, MBB có thể sẽ phải tăng lãi suất huy động để thu hút thêm tiền gửi, làm tăng chi phí lãi trong năm 2017.

– Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh nhờ hoạt động kinh doanh bảo hiểm bắt đầu đi vào hoạt động trong năm nay.

– VPBS dự phóng cho cả năm 2017, MBB sẽ đạt tăng trưởng huy động 10%, tăng trưởng tổng tài sản 12% và cho vay khách hàng tăng 14% so với 2016.

– Tổng thu nhập hoạt động tăng 17,2% so với 2016 lên 11.551 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng 12%, do đó thu nhập trước dự phòng tăng tương ứng 21% lên mức 6.875 tỷ đồng.

– Tỷ lệ nợ xấu ước tính tăng lên 1,45%. Chi phí dự phòng trong năm 2017 ước tính khoảng 2.516 tỷ đồng, cao hơn năm trước do tăng chi phí dự phòng cụ thể cho vay khách hàng.

– Theo đó, LNTT 2017 ước tính đạt 4.359 tỷ đồng. Thu nhập mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ đạt 1.927 đồng. Giá trị số sách mỗi cố phiếu (BVPS) cuối năm 2017 sẽ ở mức 15.480 đồng

Với định giá mức P/B tương lai hợp lý là 1,3x, chúng tôi định giá MBB ở mức 20.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng với lợi suất kỳ vọng là 21,9%.

 

 

Author: VNI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *