VIETSEC Tác giả: Chaos

Tác giả: Chaos

Phân biệt “giá trị” của cổ phiếu

Giá trị của cổ phiếu luôn là vấn đề gây tranh cãi, không phải chỉ trên thị trường Việt Nam mà còn tại các thị trường khác trên thế giới. Bài viết dưới đây của tác giả nhằm góp một phần vào việc định nghĩa và phân biệt giữa các quan niệm khác nhau về…

Read more