VIETSEC Tác giả: Big_hand

Tác giả: Big_hand

Xếp hạng tổ chức tín dụng để làm gì?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD) để thay thế Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN ban hành quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM)….

Read more
 
Nhập siêu giảm dần

Theo số liệu cập nhật của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9 này, Việt Nam đã xuất siêu đến 1,69 tỉ đô la Mỹ, đưa mức thâm hụt thương mại hàng hóa trong thời gian 8,5 tháng đầu năm 2017 giảm xuống còn gần 701 triệu đô la Mỹ….

Read more
 
Hệ lụy từ chuyện thừa tiền

Báo cáo về tình hình kinh tế và thị trường tài chính của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) trong tháng 8-2017 cho thấy số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại các ngân hàng thương mại (NHTM) đang vào khoảng 160.000 tỉ đồng, tăng tới 68% so với…

Read more
 
Khuyến nghị mua cổ phiếu FPT

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP – FPT Kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2017   Công ty Cổ phần FPT  vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm với doanh thu hợp nhất đạt 27.340 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016; Lợi nhuận trước thuế (LNTT)…

Read more
 
Báo cáo vĩ mô tháng 08/2017

TĂNG TRƯỞNG KHẢ QUAN VÀ RỦI RO LẠM PHÁT ĐANG ĐẶT CÂU HỎI VỀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẨY NHANH TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG Những tín hiệu tích cực của sản xuất nông nghiệp và công nghiệp trong tháng 8 khiến chúng tôi tin tưởng vào tăng trưởng cao của quý 3 và nhờ đó…

Read more