VIETSEC Tác giả: Ani Kimi

Tác giả: Ani Kimi

Chỉ vì ‘tham’ vài đồng thuế, phí

Chính sách thuế, phí hiện nay có thể khiến một doanh nghiệp suy giảm năng lực cạnh tranh, thậm chí khiến một ngành công nghiệp rơi vào tình thế “không muốn phát triển”. Tại Hội thảo “Đảm bảo tính nhất quán trong điều chỉnh chính sách để đạt mục tiêu tăng trưởng” diễn ra sáng…

Read more