VIETSEC Thị trường chứng khoán AMD dự kiến phát hành 1:2, tăng vốn gấp 3 lần!

AMD dự kiến phát hành 1:2, tăng vốn gấp 3 lần!

AMD dự kiến phát hành 1:2, tăng vốn gấp 3 lần!
AMD dự kiến phát hành gần 129,8 triệu cổ phần; tỷ lệ phát hành là 1:2. Công ty sẽ dành khoảng 950 tỷ đồng trong tổng số 1.298 tỷ đồng vốn thu được để đầu tư cho các mỏ đá, nhà máy và showroom bán đá.

AMD dự kiến tăng vốn gấp 3 lên 1.922 tỷ đồng để đầu tư mảng đá (Ảnh: Internet)

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (Mã: AMD) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2017.

Đề xuất không chia cổ tức năm 2016 – 2017

Năm 2017, AMD đặt mục tiêu doanh thu 1.500 tỷ đồng, lãi trước thuế 70 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 4% và 20% so với thực hiện năm 2016. Công ty dự kiến không chia cổ tức năm 2017.

Năm 2016, AMD đạt 1.446 tỷ đồng doanh thu, lãi trước thuế 58 tỷ đồng; hoàn thành lần lượt 116% và 83% kế hoạch năm.

AMD cũng lên kế hoạch không chia cổ tức năm 2016 do Công ty đang trong giai đoạn tập trung đầu tư.

Bên cạnh đó, Công ty cũng trình cổ đông chấp thuận cho các cổ đông lớn của Công ty được tiến hành các giao dịch mua thêm cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu. Cổ đông lớn không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc mua thêm cổ phần của các cổ đông này dẫn đến số lượng cổ phần sở hữu đạt hoặc vượt mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Hiện, FLC Faros (Mã: ROS) là cổ đông lớn duy nhất của AMD với tỷ lệ sở hữu 24,38%.

Dự kiến phát hành 1:2 để tăng vốn gấp 3 lần

HĐQT trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn. Số lượng dự kiến phát hành gần 129,8 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 1:2. Sau đợt phát hành, dự kiến vốn điều lệ của AMD sẽ tăng lên khoảng 1.922 tỷ đồng, gấp 3 lần vốn hiện tại.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT quyết định lại mức giá chào bán phù hợp nếu cần thiết nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Thời gian cụ thể phát hành sẽ được HĐQT quyết định.

Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt phát hành cổ phiếu là 50% số lượng chào bán. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sẽ cân nhắc lựa chọn xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phần còn lại hoặc điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực hiện kế hoạch đầu tư.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ được chi tiết dưới bảng sau:

 

 

Author: LeVanNam

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *